Alapító okirat


I.: Alapvető, elsődleges és legfontosabb célunk:
A szülés-születés-szoptatás humanizációjának elősegítése, védelme, támogatása.

A félreértések elkerülése végett kijelentjük, hogy a „szülés-születés-szoptatás humanizációja” alatt a következőt értjük:
A szülés-születés-szoptatás folyamatának lehető legtermészetesebb, az emberre, mint biológiai lényre jellemző módon való lezajlásának, megvalósulásának elősegítését, a rutinszerű külső és mesterséges beavatkozások krízishelyzetre való korlátozásával.
Mindezt annak érdekében, hogy az anya és gyermeke közötti korai kötődés - a WHO ajánlásainak is megfelelő módon - zavartalanul kialakulhasson és működhessen

II.: A fent általánosan megfogalmazott elsődleges cél elérése érdekében további céljainkat és tevékenységünket a következőkben határozzuk meg:
II./1.: Rövid távú célkitűzések, amelyek napi szintű tevékenységben nyilvánulnak meg: az anyák és közvetlen környezetük (apák, nagyszülők) felkészítése és informálása a gyermek optimális életkezdetére vonatkozóan (a gyermek fogantatásától kb. 3 éves koráig terjedő időszakra vonatkozóan), szervezett csoportos ill. egyéni foglakozások keretében. Részletesen:
II./1.a.: Az édesanyákat a gyermek érkezésével kapcsolatos lehető legszélesebb körű tudásanyag átadásával szeretnénk hozzásegíteni a szülésre vonatkozó informált döntés meghozatalában.
II./1.b.: Célunk az anyák motiválása és informálása a baba legalább hat hónapos koráig tartó kizárólagos anyatejes táplálása érdekében.
II./1.c.: A szoptatás melletti elkötelezettség segítésére, „Szoptatást támogató anyacsoportot” működtetünk, melynek keretei között oldott légkörben lehet beszélgetni szoptatást érintő témákról. Ezeken a találkozásokon a (szakmai előírásoknak megfelelően) képzett csoportvezető jelenlétében és megerősítésével, szoptató édesanyák adják át egymásnak saját tapasztalataikat.
II./1.d.: Célunk a családi háttér bevonása és informálása, hogy a humanizált szülés-születés-szoptatás folyamatában hatékony támaszt tudjanak nyújtani az édesanyáknak.
II./1.e.: Különböző közösségi foglalkozások (közös ének, mese, mozgás stb.) szervezése, melyek lehetőséget adnak az anya és gyermeke (az egész család) kapcsolatának mélyítésére és színesítésére, valamint az erre az időszakra vonatkozó tapasztalatok megosztására és ezen keresztül a kölcsönös segítségnyújtásra a szülés-születés-szoptatás-gondozás humanizálásának szellemében.
II./1.f.: Támaszadás és segítségnyújtás a gyermek érkezésével esetleg kialakuló krízishelyzetben az egész családnak.

II./2.:Középtávú célkitűzés, hogy civil szervezetként, ám megalapozott szakmai háttérrel támogassuk a szakmai és társadalmi szemléletváltást és ezzel többek között az egri MFK Szülészetének Baba baráttá válását. Részletesen:
II./2.a.: Foglakozásainkon, rendezvényeinken, társadalmi megjelenéseink alakalmával népszerűsítjük a WHO által kiadott Anya-Bababarát alapelveket.
II./2.b.: A WHO ajánlásának 10. pontjában előírt „Szoptatást támogató anyacsoport” működtetésével és benne az Osztályról hozzánk irányított kismamák fogadásával járulunk hozzá az Osztály Bababaráttá minősítésének sikeréhez. (ld. II./1.c)
II./2.c.: Célunk az Egyesület működési területének megfelelően szakkönyvtárat létrehozni, ahol kismamáink vagyoni helyzetüktől függetlenül hozzáférhetnének az őket érintő speciális ismeretekhez, az ő saját problémáik megoldását segítő cikkekhez.
II./2.d.: A társadalmi és szakmai szemléletváltás elősegítése a vonatkozó legfrissebb kutatási eredmények és irodalom ismertetésével, terjesztésével. Előadások, foglalkozások, rendezvények szervezése.
II./2.e.: Foglalkozásainkon és társadalmi megjelenéseink alkalmával felvállaljuk az összehangoló szerepet az egészségügy és a szülő nő igényei között.
II./2.f.: Szeretnénk biztosítani a szülő nők számára a segítő szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartást különböző formákban is (telefon, weboldal, elektronikus levél…stb.).

II./3.: Hosszú távú, általános célkitűzéseink:
II./3.a.: A jövő szölő-generációjának szemléletformálása óvodás kortól kezdődően az optimális életkezdetre és anyatejes táplálás jelentőségére vonatkozóan. Játékos, kötetlen korosztályi foglalkozási formák kidolgozása és bevezetése.
III./3.b.: Az Egyesület szakmai munkájában közreműködő szakemberek folyamatos és naprakész továbbképzése. Elősegítjük, hogy önismereti kurzusokon vehessenek részt, amely támogatja a segítő munka magas szintű végzését.

III./3.c.: Célunk, hogy az Egyesület szemlélete és tevékenysége hozzájáruljon az emberi kapcsolatok minőségének, a szülői attitűd a javulásához. (ezt célzó tevékenységek a II./1.e pont szerint).
III./3.d.: Az Egyesület szemlélete csatlakozik a környezet védelmének, az ökológiai lábnyom minimalizálásával meghirdetett, a fogyasztói társadalom helyett a fenntartható fejlődést megcélzó nemzetközi programjához. Célunk, hogy a gyermekvállalás, gyermeknevelés valamint a családi élet legszélesebb körben értelmezhető témáiban az általunk végzett tevékenységgel is ösztönözzünk mindenkit az energiatakarékos és környezetbarát megoldások megismerésére és használatba vételére (pl. korszerű, mosható pelenka használata).
III./3.e.: Tevékenységünket a természetes gyermekáldás és gondozás témáján túl szeretnénk kiterjeszteni a gyermekvállalási problémákkal küzdő anyák és párok segítésére és a gyermekvállalás esetleges nehézségeivel összefüggő traumák feldolgozására is.
III./3.f.: Tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni a gyermekvállalási kedv növekedéséhez, és ezen keresztül a népesség drasztikus fogyásának megállításához.
III./3.g.: Szándékunk együttműködni minden olyan közösséggel, csoporttal, önsegítő kezdeményezéssel az Egyesületen kívül is, amelynek célja megegyezik a fent felsoroltakkal.

Az Egyesület tevékenységének legfontosabb célcsoportjai:
• Elsődleges és legfontosabb célcsoportja a Magyarországon a jövőben gyermeket vállaló családok köre.
• Második célcsoportot képezik a majdani gyermeket vállaló korosztály (óvodástól a tizenéves korúakig), akiknél célzott, korosztálynak megfelelő elméleti és gyakorlati foglalkozásokkal még megalapozható a korai kötődés kialakulásának jelentőségét ismerő és igénylő attitűd.

További, speciális célcsoportok:
• A szülés és születés folyamatában szakmailag érintettek köre, akiknek a szülés és születés módjának, körülményeinek és segédeszközeinek a lehetséges összes kockázat és következmény felismerésével módjában áll a szülő nőket a felelős döntések meghozatalában segíteni, illetve a korai kötődés kialakulását a legújabb kutatási eredmények és a WHO ajánlásai szerint a támogatni.
• További célcsoport a születésre való felkészítéssel foglalkozó segítő foglalkozású szakemberek.
• Végül, de nem utolsó sorban kiemelkedően fontos célcsoportja az egyesületnek azon stratégiák köre, akik Magyarország egészségügyi szakpolitikájának kialakításakor döntés-előkészítő vagy hozó szerepkörben vannak és az egyesület eredményeit figyelembe tudják venni, illetve feltudják használni az egészségügyi finanszírozás és képzés kialakításában.