Hasznos dokumentumok


 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A 2022 évi Közhasznúsági éves beszámoló 1

A 2022 évi Közhasznúsági éves beszámoló 2

A 2022 évi Közhasznúsági éves beszámoló kiegészítés melléklet

A 2022 évi Közhasznúsági éves szöveges beszámoló

 

A 2012 évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló letöltése .pdf-ben.

A 2013 évi Közhasznúsági éves beszámoló letöltése .pdf-ben.

A 2016 évi Közhasznúsági éves beszámoló letöltése .pdf-ben.

A 2017 évi Közhasznúsági éves beszámoló letöltése .pdf-ben.

 

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

 AZ ÖSSZHANG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

 

 

 

A közhasznú szervezet a 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a szerint köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

 

A közhasznúsági jelentés elfogadása a közhasznú szervezet legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

Az egyesület elnevezése: Összhang Közhasznú Egyesület

Az egyesület alakulása : 2009. 11.07

Az egyesület jogállása: Közhasznú Szervezet

Az egyesület bírósági nyilvántartási száma: 2285

Az egyesület adószáma:18010592-1-10

Az egyesület elnöke: Feithné Krajcsik Ilona

 

Az egyesület célja és feladata

Egyesületünk elsődleges célcsoportja a gyermeket váró, illetve kisgyermeket nevelő családok köre, ezen belül is elsősorban az édesanyák. Az optimális életkezdetre vonatkozó szemlélet népszerűsítésére vonatkozó egyesületi tevékenységünk két fő vágányon halad:

1.       Őket szeretnénk megerősíteni és támogatni abban, hogy gyermekük érkezését és gondozását a gyermek valódi igényeit tudatosítva, azok kielégítésére felkészülve várják, illetve végezzék annak érdekében, hogy az új élet a lehető legoptimálisabb megalapozással indulhasson. A heti/havi rendszerességű foglalkozásokon túl 2011-ben ezt a célt szolgálta:

·         májusban a Születés Hete 2011 országos rendezvénysorozatba való bekapcsolódásunk az egri egy hetes program megszervezésével.

·         júniusban részvételünk az Esélynapon (Dobó tér, főszervező: Esélyek Háza)

·         valamint egész éves, rendszeres szereplésünk az Eger TV, illetve a Szent István Rádió életmód témájú műsoraiban.

 

Ennek a munkának az eredményességéről elmondható, hogy a korábbi évekéhez képest látványosan megnőtt a hozzánk csatlakozó, rajtunk keresztül tájékozódó édesanyák és családok száma, amelyek a gyermekre és magára a családra kifejezetten értékként tekintenek. Értékrendjükben és viselkedésformáikban fontos szerep jut a gyermek humán értékek szerinti gondozásának, nevelésének, és a gyermek jövője felől való gondolkodás miatt mintegy kapcsolt hatásként a környezettudatos gondolkodásnak, életszemléletnek is.

 

Taglétszámban ez az első évhez képest megháromszorozódás, a programok látogatottságában 4-5-szörös szorzó volt jellemző.

 

2.       A hozzánk kapcsolódó családokból közösséget építünk: mind valóságosan, mind on-line. A Tavaszünnep, a nyári Szent Iván napi kirándulás, az őszi Bábafa kirándulás és a decemberi Adventi ünnep mind lehetőséget adott, hogy a hasonlóan gondolkodók összejöjjenek és megerősítést nyerjenek, esetleg egyfajta közösségi tanulás útján átadják egymásnak a jó mintákat. (rendezvényenként átlagosan 50 fős megjelenés)

A 2011-ben létrehozott Facebook közösségi oldalunk országos betekintést enged a tevékenységünkbe. Habár elsősorban ott is az egri édesanyák aktívak, elmondható, hogy mind szakmai, mind civil körökből sokan csatlakoztak hozzánk messzebbről is. A Bábaszövetség, a Szoptatásért Magyar Egyesület vagy a La Leche Liga részéről ez azért különösen fontos, mert a közönségnek szóló szakmai anyagok megosztásával, illetve a közösségi oldalon feltett kérdések megválaszolásával bekapcsolódtak az ismeretterjesztő munkába, tovább emelve annak hitelét és színvonalát. (A Facebook oldalunkat jelenleg 187 fő olvassa rendszeresen, a hozzá kapcsolódó csoportban 171 fő cseréli ki a gondolatait)

 3.       2010-ben adományoztuk az általunk fejlesztett és kivitelezett „Összhang Szülőfotelt” a Markhot Ferec Kórház Szülészeti Osztályának. Ennek felszerelését fejlesztettük tovább 2011 januárjában 4 további cserehuzat elkészíttetésével és adományozásával. A szülőfotel igazi alternatívát jelent a szülő nőknek a szülési pozíció megválasztásában, ami elősegíti a komplikációmentes, pozitív élményt jelentő szülést, a babának pedig a könnyebb megszületést.

 

Tárgyévben megvalósított programjai:

 1.  ÁLLANDÓ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK (pontos órarend a honlapon):

·         Szülésre és szoptatásra való felkészítés

·         Szoptatási szaktanácsadás (személyes, telefonos, on-line)

·         Kismama és baba-mama jóga

·         Gyermekre vágyók jógája

·         Problémakísérő, oldó, feldolgozó segítő beszélgetés

·         Klubfoglalkozások várandósoknak, a szoptatás támogatására illetve az anyává (szülővé) válás kérdéseiről

·         Hangicsáló foglalkozás

·         Szemléletformáló előadások, beszélgetések az optimális életkezdetért a legkülönfélébb korosztályok számára.

·         A családdá válás nehézségeit tárgyaló klubfoglalkozások, előadások

 

2.       KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK (Pontos időpontok aktuálisan meghirdetve a honlapon):

·         Március: Tavaszünnep az Érsek kertben,  az Összhang által 2010-ben, a tó parton ültetett Életfánál.

·         Május: Születés Hete

·         Június vége: Szent Iván napi családi kirándulás

·         Szeptember: Kirándulás a Bábafához (Az emlékhelyet a BNP támogatásával hoztuk létre 2010-ben Mónosbél  és Bélapátfalva között)

·         December: Adventi családi ünnep

 

Számviteli beszámoló tárgyévi pénzügyi  eredmény kimutatása

Közhasznú tevékenység bevételei

 

530 456 Ft

Eger MJV Önkormányzat támogatás

100 000 Ft

 

Egyéb támogatások magánszemélyektől

249 000 Ft

 

Tagdíjak

62 000 Ft

 

Banki kamat

81 Ft

 

Civil Alap pályázaton nyert támogatás

40 000 Ft

 

  Bértámogatás összege (elhatárolásban)

         79 375 Ft               

 

Közhasznú tevékenység ráfordításai

 

586 327 Ft

anyagjellegű ráfordítások

 263 077 Ft

 

személyi jellegű ráfordítások

160 750 Ft

 

Tárgyi eszköz beszerzés

162 500 Ft

 

 

 

 

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ PÉNZÜÓGYI EREDMÉNY

 

-55 871 Ft

Pénzforgalmi kimutatás

 

 

nyitó pénzeszközök

29 051 Ft

 

tárgyévi pénzeszköz forgalom egyenleg

+91 404  Ft

 

ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

 

120 055 Ft

Bankszámlán

112 548 Ft

 

Kötelezettség

223 625 Ft

 

 

Bevételek felhasználása, költségek megoszlása

 

425 577 Ft

Anyagköltség (dekoráció, kézműves foglalkozásokhoz vás. anyagok, rendezvények anyagköltségei)

55 008 Ft

 

Irodaszerek

 9 000 Ft

 

Bérleti díjak

120 000 Ft

 

Postai díjak

530 Ft

 

Előadói díjak

26 000 Ft

 

Nyomdai szolgáltatások

33 550 Ft

 

Utazási költségek

12 400 Ft

 

Illetékek

3 000 Ft

 

Banki költségek

3 589 Ft

 

Szülőfotel garnitúra beszerzés

100 000 Ft

 

Babzsák fotel vásárlás

62 500 Ft

 

 

Vezető tisztségviselőknek adott juttatások:

A tisztségviselők közvetlen tiszteletdíjban nem részesültek.

 

Tárgyévben kapott célzott támogatások, azok felhasználásának kimutatása

Az Egyesület a tárgyidőszak alatt két célzott támogatást kapott.

1.              Civil Alap támogatása Születés hete rendezvénysorozathoz
Összege : 40 000 Ft
Felhasználása: Születés hete rendezvénysorozathoz plakátok, szóróanyagok nyomtattatásához összesen 40 000 Ft

2.              Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatás az Egeri Markhot Ferenc Kórház részére adományozott szülőfotelhez csere huzatok beszerzése
Összege : 100 000 FT
Felhasználása: 4 db mosható huzat megvásárlásra került, amelyet az Egyesület a Kórháznak adományozott.

 

 

 

 

Rendelkezésre álló erőforrások kimutatása

1. Az átlagos éves bevétel kimutatása

2011 évi összes bevétele: 530 581 Ft

2010 évi összes bevétele: 549 533 Ft

 

Éves átlagos bevétele : 540 057 Ft

 

2. Két év tárgyévi eredményének összege

2011 évi eredmény

2011 évi végleges pénzbevételek: 451 206 Ft

2011 évi végleges pénzkiadások: 425 577 Ft

2011 évi végleges eredmény : 25 629 Ft

 

 

2010 évi eredmény

2010 évi végleges pénzbevételek: 549 533 Ft

2010 évi végleges pénzkiadások: 535 803 Ft

2010 évi végleges eredmény: 13 730 Ft

 

2010 és 2011 évi eredmény összesen : 39 359 Ft

 

3. Személyi jellegű kiadások aránya

2011 évi összes kiadás, ráfordítás: 586 327 Ft

2011 évi összes személyi jell. ráfordítás: 158 750 Ft

Aránya : 27 %

 

2010 évi összes kiadás, ráfordítás: 535 803 Ft

2010 évi összes személyi jellegű ráfordítás: 36 470 Ft

Aránya: 6,8 %

 

Fenti kimutatásokból következtethető, hogy az egyesület az alapító okiratban megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló tevékenységéhez, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik.

 

Társadalmi támogatottság kimutatása

  1. Személyi jövedelemadó meghatározott részének a szervezet részére átutalt összeg aránya
    Mivel az Egyesület 2009-ben alakult és csak két év működés után jogosult az adó 1%-ának felajánlására, így ez először 2012-ben mutatható ki.
  2. Közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások aránya
    Mivel az Egyesület az alapító okiratában megjelölt célokon kívül semmilyen más tevékenységet nem végez, így a 2010 és 2011 év vonatkozásában a költségek felhasználásának aránya 100 %.
  3. Közhasznú tevékenység ellátását tartósan segítő önkéntes személyek

Benkóné Túri Andrea (könyvelés)

Buczkó Anett (programszervezés)

Égető Eszter (programszervezés)

Feith Ágnes (program lebonyolítása, teremfelügyelet)

Feith Bálint (logo tervezése)

Dr. Héjja-Nagy Katalin (programszervezés)

Kalcsó Gyula (honlap elkészítése)

Kvaszingerné Prantner Csilla (honlap készítése, aktualizásása)

Milodánovics Ágnes (szóróanyagok arculati munkákatai)

Szabóné Márkus Zsanett (támogatói jegyek értékesítése)

Szívós Orsolya (támogatói jegyek értékesítése)

Tóth József (hangtechnikai munkálatok)

Túri Ágnes (programszervezés)

Vigh Zsófia (adatrögzítés, adatfeltöltés)

Zima Katalin (játszóház)

Összegzés:

Az Összhang Közhasznú Egyesület közhasznúsági beszámolója alapján megállapíthatjuk, hogy az Egyesület gazdálkodása sikeresnek mondható. Anyagi forrásaink lehetővé tették a fenti eredmények biztosítását és a felhasznált pénzeszközök a kitűzött célokat szolgálták.

 

Eger, 2012. január 15.

 

 

                                                                                   ………………………………….

                                                                                              Elnök aláírása